ΔΣ Συνδέσμου

Κατά  την  Ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των  Μελών  του  Συνδέσμου, που έγινε  στην Αθήνα  την  10 Μαρ 2018, διενεργήθηκαν  και  οι  προβλεπόμενες  αρχαιρεσίες, εκ  των οποίων  εκλέχθηκαν  και  συγκροτήθηκαν  σε  σώμα τα  Όργανα  του  Συνδέσμου , όπως  παρακάτω :
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

α.  Αντγος  ε.α.  Δημήτριος  Δημητρούλης Πρόεδρος (Τηλ : 6937457329   e-mail : gendimi@gmail.com)
β.  Υπτγος  ε.α.  Νικόλαος  Βήτος Αντιπρόεδρος (Τηλ : 6948302872   e-mail : bitos.nikos@gmail.com)
γ.  Αντγος  ε.α.  Ευάγγελος  Ρήγας Γραμματέας (Τηλ : 6932351329   e-mail : rigevans@yahoo.com)
δ.  Αντγος  ε.α.  Αναστάσιος  Ρεκλείτης Ταμίας (Τηλ : 6978180076   e-mail : rekleitis.t@gmail.com)
ε.  Ταξχος  ε.α.  Ιωάννης  Γεωργούσης Μέλος (Τηλ : 6936759650   e-mail : john.georgousis@hotmail.com)
 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

α.  Υπτγος  ε.α.  Σταμάτης  Ισπανόπουλος Πρόεδρος (Τηλ : 6977372410  e-mail : ispanstamos@yahoo.gr)
β.  Ταξχος  ε.α.  Εμμανουήλ  Κωστάκης Μέλος (Τηλ : 6974432182 e-mail : man.kostakis@yahoo.gr)
γ.  Ταξχος  ε.α.  Χρήστος  Δέλλας Μέλος (Τηλ : 6937073970 e-mail : dellasc@hotmail.com)