ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕ 2021

α.  Στη  σελίδα ‘’2’’, στη  στήλη  << ΤΡΕΧΟΝΤΑ  ΘΕΜΑΤΑ >>,  παρατί- θενται  κύρια  σημεία , για  τα  επίκαιρα θέματα :  

                         (1)  Κατάργηση της  εισφοράς  στελεχών  ε.α.  σε   ΛΑΦ 

                           (2)  Επιδίωξη  αλλαγής  του  τρόπου  κατανομής  πόρων  από  εξοπλιστικά προγράμματα , μεταξύ  των  Μετοχικών  Ταμείων.

                         (3)  Αίτημα  διακοπής  κρατήσεων  ν.4093/2012  στα  Μερίσματα(ΜΤ)

                         (4)  Ενδιαφέροντα  στοιχεία  για  πορεία και έργο  του  ΑΟΟΑ.

 β.  Στη σελίδα’’4’’,  δημοσιεύεται το επετειακό  αφιέρωμα   στον  μεγάλο  άνδρα   ΔΗΜ.  ΥΨΗΛΑΝΤΗ ( 1793 – 1832 )

 γ  Στη  σελίδα  ‘’11’’ , παρατίθεται  η  συνοπτική  επισκόπηση  γεγονότων, για την περίοδο  20-10-2021   έως  22-11-2021 , από  τον  αγαπητό  συνάδελφο  Ματζάκο   Ανδρέα.                                                                                                                                                                                                                                              ε.  Στη  σελίδα  ‘’16’’,  δημοσιεύεται  το  πολύ ενδιαφέρον άρθρο   του  Σχη ε.α.  Αναστάσιου  Φαραντάτου,  μέλους  του  ΔΣ/ΕΑΑΣ , που  αφορά  στον  Ειδικό Λογαριασμό  Αλληλοβοήθειας  ( ΕΛΟΑ ) των  Μετοχικών   Ταμείων ( ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ ), καθώς  και  στην  ΜΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  των  προβλεπομένων  διατάξεων περί  διενέργειας  κρατήσεων  2%  επί  των  πληρωμών  Υπηρεσιών  ΣΞ , υπέρ  του  ΕΛΟΑΣ.