ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΦΥΛΛΟ ΙΑΝ 2022

       α.  Στη  σελίδα ‘’1’’,  δημοσιεύεται το ενδιαφέρον άρθρο του  Υπτγου ε.α.   Γεωργίου Γκορέζη, με τίτλο << Ανάλυση των απειλών για την εθνική ασφάλεια το  2022>>.  Επίσης  στην ίδια σελίδα  υπάρχει  το εισαγωγικό μέρος του άρθρου του  Αντγου ε.α.  Σταύρου  Κουτρή , Προέδρου  ΔΣ/ΕΑΑΣ, με τον τίτλο  <<  Οι εξοπλισμοί απαραίτητοι, αλλά δεν αρκούν >>.

      β.  Στη  σελίδα  ‘’4’’ ,  ο  Υπτγος ε.α. Χρήστος  Φαραντάτος  παραθέτει τις απόψεις  του, για το ρόλο των αποστράτων αξιωματικών στη σύγχρονη κοινωνία.

     γ. Στη σελίδα ‘’6’’,  παρατίθεται διευκρινιστική  ανακοίνωση της ΕΑΑΣ, σχετικά με τις  προβλεπόμενες ενέργειες   για χορήγηση  τιμητικής  χρηματικής παροχής σε  στελέχη που συμμετείχαν σε πολεμικές επιχειρήσεις  Κύπρου.

      δ.  Στη  σελίδα ‘’8’’, στη   στήλη  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ,   έχει  γίνει  καταχώριση   δραστηριοτήτων  διαφόρων  Παραρτημάτων, εκ των οποίων  ιδιαίτερου ενδιαφέροντος  είναι : 

             (1)  H   προσφορά  ενός στεγνωτηρίου ρούχων στο  ΤΕΘ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ   για τις ανάγκες του  << ΕΦ  ΟΘΩΝΩΝ>> , εκ  μέρους  της  ΕΑΑΣ  , μέσω  του Παραρτήματος  ΚΕΡΚΥΡΑΣ .

         (2) H  συμμετοχή του ΤΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΡΤΑΣ  στη νεκρώσιμη ακολουθία για  τον Ήρωα ΣΧΗ (ΠΖ)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΚΟΚΚΑ , που τελέσθηκε  στην ιδιαίτερη πατρίδα του ,στο Πέτα  Άρτας.                                                                                                                                                                                   ε.  Στη  σελίδα  ‘’13’’,  δημοσιεύεται  το ιστορικό πόνημα του  Ταξχου ε.α. Νίκου  Νικολάου (( ΜΕΛΟΣ  ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ )),   με τίτλο  << Η Οθωμανική Αυτοκρατορία από την ίδρυσή της μέχρι την άλωση της  Κωνσταντινουπόλεως>>  ( Μερος  1ο ).