ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ ΦΥΛΛΟ ΦΕΒ 2022

    α.  Στη  σελίδα ‘’1’’,  δημοσιεύεται η ανακοίνωση της  ΕΑΑΣ για  την εκδήλωση εορτασμού  της  Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την 23  ΜΑΡ  2022, με  αναλυτικό πρόγραμμα όπως  δημοσιεύεται στη  σελίδα   ‘’3’’.   Επίσης  στην ίδια σελίδα  υπάρχει  το εισαγωγικό μέρος της  ανοικτής επιστολής  του  Αντγου ε.α.  Σταύρου  Κουτρή , Προέδρου  ΔΣ/ΕΑΑΣ,  προς  τον  κ. ΥΕΘΑ,  δια της οποίας  επισημαίνονται τα κύρια  θέματα περί  ΜΤΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, και  επί των οποίων  η  ΕΑΑΣ  έχει καταθέσει σχετικές  αναφορές και  προτάσεις.  

     β.  Στη  σελίδα  ‘’7’’ ,   δημοσιεύεται  το ιστορικό πόνημα του  Ταξχου ε.α. Νίκου  Νικολάου , με τίτλο  << Η Οθωμανική Αυτοκρατορία από την ίδρυσή της μέχρι την άλωση της  Κωνσταντινουπόλεως>>  ( Μερος  2ο ).

     γ. Στη σελίδα ‘’8’’,  παρατίθεται  το πλήρες κείμενο της  Ανακοίνωσης 1ης  της  ΕΑΑΣ , για  τον παραθερισμό έτους 2022 στο  ΚΑΑΥ  ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΣ.                                                                                                                                                                                                  δ.  Στη  σελίδα  ‘’24’’,  δημοσιεύεται  το άρθρο  του  Δντος  Συμβούλου ΕΑΑΣ , Ανχη ε.α.  Χρήστου  Χριστίδη, με τίτλο << Η  ‘’παραίτηση’’ μια  τόσο  σπάνια  πράξη >>.