Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ( 23 ΝΟΕ 1828 )