ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Η  Π.ΟΣ.  εξέδωσε  την  παρακάτω  συνοπτική  ενημέρωση  επί  της 

πρόσφατης  εξαγγελίας  περί  των  αναδρομικών.  Με απόφαση του ΔΣ

του ΔΣ  ΤΟΥ συνδέσμου , ανακοινωποιείται στην αρχική  σελίδα  της   

ιστοσελίδας του Συνδέσμου , για την ενημέρωση σας.