ΕΥΧΕΣ ΔΣ ΓΙΑ ΕΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ( ΔΕΚ 2020)

Το  Διοικητικό Συμβούλιο  του Συνδέσμου  της  Τάξεως   μας  απέστειλε  την παρακάτω  ευχετήριο  επιστολή  προς  όλους  τους  συμμαθητές ( διαθέτοντες  ηλεκτρ. δνση ) , για  τις  εορτές   των  

Χριστουγέννων  και  της  Πρωτοχρονιάς .