ΣΣΕ : 190 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΔΟΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1828 - 2018 :  190  ΧΡΟΝΙΑ  ΕΝΔΟΞΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΤΗΣ  ΣΣΕ

Με  τη  συμπλήρωση   190  χρόνων   από  της  ιδρύσεως  της   ΣΣΕ , 

ο  Διοικητής  της  Σχολής  Υπτγος  Χαράλαμπος  Λαλούσης  απηύθηνε 

τον  επισυναπτόμενο  χαιρετισμό .