1996. Η Κρίση των Ιμίων. Το χρονικό της θυσίας και της εθνικής ταπείνωσης....

Ιστορικό  αρθρογράφημα  του  Ανχη ε.α.  Ευάγγελου  Μαυρογόνατου, Προέδρου ΤΣ/ Παραρτήματος  ΕΑΑΣ  ΚΙΛΚΙΣ