ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ (1921)

ΑΡΘΡΟ  ΤΟΥ  ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΛΟΥΜΙΩΤΗ   (  ΙΟΥΛ  2021 ,  ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ  ''Βελισάριος'' . 

<<  Η ενίσχυση  της  Στρατιάς  Μικράς  Ασίας για την εκτέλεση των επιχειρήσεων κατάληψης   του  ΕΣΚΙ   ΣΕΧΗΡ - ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ - ΑΦΙΟΝ  ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ  >>