Έμβλημα

Το έμβλημα του Συνδέσμου φέρει στο άνω μέρος την επωνυμία του Συνδέσμου, στη μέση το έμβλημα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, όπως ήταν αυτό κατά την αποφοίτηση της Τάξεως και είναι τυπωμένο στα Πτυχία των μελών και στο κάτω μέρος το έτος ιδρύσεως.