Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ( 11- 10 - 1912 )

Μια  σύντομη  ιστορική  αναφορά  στην  απελευθέρωση  της  Κοζάνης  από τον  τουρκικό  ζυγό  , στις  11  Οκτωβρίου  1912,  μετά  τη  νικηφόρα  μάχη   του  Ελληνικού  Στρατού  στο  Σαραντάπορο.