Σκοπός του Συνδέσμου

Σκοπός του Συνδέσμου μας είναι η διατήρηση, σύσφιξη και βελτίωση των συναδελφικών σχέσεων των μελών του Συνδέσμου, όπως αυτές γεννήθηκαν και σφυρηλατήθηκαν κατά την τετραετή φοίτησή τους στη Σχολή, αλλά και τη πολυετή υπηρεσία τους στον Ελληνικό Στρατό.

Επιμέρους επιδιώξεις του συνδέσμου μας είναι η οργάνωση ψυχαγωγικών, κοινωνικών και μορφωτικών εκδηλώσεων, η παροχή ηθικής και κοινωνικής αρωγής και συμπαραστάσεως σε κάθε μέλος που έχει ανάγκη, η παροχή ηθικών αμοιβών σε συμμαθητές ή και τα μέλη των οικογενειών τους για διακεκριμένες πράξεις και επιτυχίες τους και τέλος η ενεργός συμμετοχή του Συνδέσμου και των μελών του στις δραστηριότητες της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ).