ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ  : ΕΘΝΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ  ΕΡΕΥΝΩΝ  (Ε. Ι. Ε.)  

ΕΚΔΟΣΗ : 2001     TO  ΒΙΒΛΙΟ  στον  ακόλουθο  σύνδεσμο.   https://www.slideshare.net/ssuserc13fb9/ss-236028384