Ο ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ (17-2-1914)

Ενδιαφέρον  ιστορικό άρθρο  του  Σχη  ε.α.  Βασιλείου  Ζιώζια , Προέδρου  ΤΣ/ Παραρτήματος  ΕΑΑΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Πρώτη  δημοσίευση  την  17 Φεβ  2013.