ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΣΤΗ ΣΣΕ