ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Κατόπιν  σχετικής  απόφασης  του ΔΣ  , κοινοποιείται  η ανακοίνωση 

για  την οργάνωση και  διεξαγωγή   ημερήσιας  εκδρομής  στη  Χαλκίδα 

την Κυριακή  18 Νοε  2018 .