ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

Κατόπιν σχετικής απόφασης του ΔΣ, κοινοποιείται η ανακοίνωση για την οργάνωση και διεξαγωγή ημερήσιας εκδρομής στη Χαλκίδα την Κυριακή 18 Νοε 2018.