ΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ :  KΩΝ/ΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ , Θεολόγος

ΕΚΔΟΣΗ : 2015 ( ΣΑΪΤΑ )