ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : ΣΠΥΡΟΣ  ΠΑΝΕΤΣΟΣ  , Επιστημονικός Υπεύθυνος  ΟΑΕΔ

ΕΚΔΟΣΗ :  2008