ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (10-3-2018)