ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΙ-ΑΥΓ 2019

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  :  180  MK/B <<HAWK>> ,  TO  ΣΩΜΑ  ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ .