ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠ-ΔΕΚ 2019

ΑΦΙΕΡΩΜΑ : 10ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΠΕΖΙΚΟΥ  << Χ  ΜΠ >> ,  190  ΧΡΟΝΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΤΟΥ  (ΜΧ) ,  130  ΧΡΟΝΙΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΤΟΥ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ  ΣΩΜΑΤΟΣ