27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1831 : Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Ο πρώτος  Κυβερνήτης της νεότερης  Ελλάδας  Ιωάννης  Καποδίστριας  δολοφονήθηκε 

στις  27 Σεπ 1831 , στο Ναύπλιο .  Με πιστόλια  και μαχαίρια  σκότωσαν  τον  μεγάλο

οραματιστή  της νεότερης  Ελλάδας  και  με το θάνατό του  σκότωσαν  την  Ελλάδα.

Για το τόσο σημαντικό  αυτό ιστορικό γεγονός  διαβάστε το συνημμένο  άρθρο .