ΑΡΧΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Για  την  ενημέρωση  των  χρηστών  της  ιστοσελίδας  του  Συνδέσμου, εκδόθηκαν  οι  αρχικές  Οδηγίες  Χρήσης  Ιστοσελίδας, όπως  φαίνονται  στο  παρακάτω  Ενημερωτικό  Δελτίο.