5 -6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912 : ΜΑΧΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Από  τις 5 Οκτωβρίου 1912  η  Ελλάδα  βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση  με  την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία .  Ο Ελληνικός  Στρατός εισερχόμενος  στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο,

με  ορμητικότητα  και  απαράμιλλη  μαχητικότητα  έδωσε   από  τις  πρώτες  ημέρες  των

επιχειρήσεων δύο  σπουδαίας  σημασίας  νικηφόρες  μάχες : της ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  και  της  ΔΕΣΚΑΤΗΣ.