Οδηγίες Εγγραφής

Χρήστες της ιστοσελίδας του συνδέσμου μας, μπορούν να γίνουν όλα τα μέλη του και οι οικογένειες αυτών, ως επίσης και συνάδελφοι άλλων τάξεων. Λοιπές αιτήσεις θα κριθούν κατά περίπτωση.

Κατά την αίτηση εγγραφής τα τακτικά μέλη ή άλλοι στρατιωτικής προέλευσης να αναγράψουν τον αριθμό στρατιωτικού μητρώου τους στο πεδίο "Αριθμός Στρατιωτικού Μητρώου".