Οδηγίες Εγγραφής

Οι συμμαθητές - μέλη του Συνδέσμου, για να  έχουν πλήρη  πρόσβαση  στην  ιστοσελίδα  και  σε  όλες  τις  ενότητες, θα  πρέπει  να  γίνουν <<ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ  ΧΡΗΣΤΕΣ>>  με την εφαρμογή  της διαδικασίας , η οποία  φαίνεται  στο  πεδίο << Εγγραφή  χρήστη>>.  Για  την πιστοποίηση , στη  συμπλήρωση  των  στοιχείων , είναι απαραίτητη  η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου ( ΑΜ ). 

Οι Πιστοποιημένοι Χρήστες  έχουν  τη δυνατότητα  ελεύθερης  πρόσβασης  σε  όλα τα  πεδία , ενότητες και υποενότητες της δομής της ιστοσελίδας.

Ως Πιστοποιημένοι Χρήστες, εκτός των συμμαθητών - μελών του Συνδέσμου, δύνανται να είναι και τα μέλη της οικογένειας  κάθε  συμμαθητή , με εφαρμογή  της  προβλεπόμενης  διαδικασίας  Εγγραφής  Χρήστη, θέτοντας  στο πεδίο  <<ΑΜ>>  τον Αριθμό  Μητρώου  του  συμμαθητή .

Για τους   ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ  ΧΡΗΣΤΕΣ  είναι  δυνατή  η  περιήγηση  στην Αρχική σελίδα  της  ιστοσελίδας  και  η ανάγνωση όσων  θεμάτων έχουν αναρτηθεί  στην Αρχική σελίδα , από τον Διαχειριστή Ιστοσελίδας. Επίσης έχουν πρόσβαση στις Ενότητες  << ΣΑΑΑ  ΣΣΕ 1975>> ,               << ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ >>  και  <<  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ >>. 

Κατόπιν απόφασης του ΔΣ, είναι δυνατή η απόδοση του δικαιώματος  << Πιστοποιημένου  Χρήστη >> και σε  Μέλη  των  ΔΣ  Συνδέσμων ( Ο - Σ ) και Συνδέσμων άλλων  Τάξεων  ΣΣΕ.