ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το ενημερωτικό δελτίο εκδόθηκε για την ενημέρωση των μελών του Συνδέσμου και άλλων τυχόν ενδιαφερομένων,

επί της δομής , της λειτουργίας  και της χρήσης της ιστοσελίδας του  ΣΑΑΑ ΣΣΕ 1975.