ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Η Π.ΟΣ. εξέδωσε την παρακάτω συνοπτική ενημέρωση επί της πρόσφατης εξαγγελίας περί των αναδρομικών. Με απόφαση του ΔΣ του συνδέσμου, ανακοινωποιείται στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Συνδέσμου, για την ενημέρωση σας.